Socialt ansvar

  • Företag och anställda

Företaget har alltid hållit fast vid det folkorienterade konceptet, skyddar företagsanställdas rättigheter och intressen, tillhandahåller gratis boende och näktergalar för produktionslinjeanställda, upprättar en brevlåda med anställningsförslag, lyssnar på anställdas röst och strävar efter att skapa en plattform för företagens och anställdas gemensamma tillväxt.

  • Företag, leverantörer och kunder

När det gäller leverantörer och kunder har det långsiktiga vänskapliga samarbetet med företaget bibehållits under rapportperioden.Genom att hålla fast vid begreppet ärlighet och trovärdighet söker företaget utveckling med leverantörer och kunder och samarbetspassningen har stärkts ytterligare.

  • Företag och samhälle

Som onoterat publikt bolag ägnar bolaget stor uppmärksamhet åt sitt sociala ansvar som onoterat publikt bolag samtidigt som det strävar efter ekonomisk avkastning till aktieägarna.För att djupt implementera den nationella strategin och andan för utveckling av fattigdomsbekämpning har företaget gjort aktiva ansträngningar för att spela rollen som onoterade offentliga företag i att tjäna den nationella strategin för fattigdomsbekämpning.Under rapporteringsperioden har företaget genomfört riktad planering för fattigdomsbekämpning på olika sätt, och de senaste åren har det donerat tiotusentals yuan för att stödja byggandet av fattiga områden.