Agaros

  • Agarose

    Agaros

    Agaros är en linjär polymer vars grundstruktur är en lång kedja av alternerande 1,3-länkad β-D-galaktos och 1,4-länkad 3,6-anhydro-a-L-galaktos.Agaros löser sig vanligtvis i vatten när den värms upp till över 90 ℃ och bildar en bra halvfast gel när temperaturen sjunker till 35-40 ℃, vilket är huvuddraget och grunden för dess många användningsområden.Egenskaperna hos agarosgel uttrycks vanligtvis i termer av gelstyrka.Ju högre styrka desto bättre gelprestanda.Ren agaros är ofta...